Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ လေႃႇတိုၵ်း PDF တီႈၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၵျူဝ်းၽိဝ်ႇ JPRF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႇၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 200 ထူဝ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵျူဝ်းၽိဝ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ PDF

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ PDF ၼႆသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇၽူဝ်းတႃး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၵူင်း (သိမ်ကုန်း) ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆး...

ၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

ၸုမ်းၸူဝ်းၽိဝ်ႇ PDF (ဢမ်ႇၼၼ်) Ywangan PDF - JRPF ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။   ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸုမ်းၸူဝ်းၽိဝ်ႇ PDF ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႃး 2 လမ်း...

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၵေႃႇၾီႇ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ ၶၼ်မၼ်းမီး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး မႅၼ်ႈၽွင်းၵေႃႇၾီႇ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်လၢႆ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်ႈၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 30 သႅၼ်လႄႈ သၢႆၶေႃးၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/3/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလေႇၶျွင်း...

ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ လႅတ်ႉပၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ရူတ်ႉၵႃးတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းလမ်း။ ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇပွင်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၶုတ်းႁႄႈ ၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီ

တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ်) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထၼု ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဝၼ်းပျေႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈသူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ  ၶဝ်ႈ ၶုတ်းႁႄႈတူၺ်းၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မႃးၸၢမ်းၶုတ်းတူၺ်း တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈၶုတ်းႁႄႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   - ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img