Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇၶၢႆ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃး

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢႆတူဝ် တၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ဢေး ဢႃယု 21 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း...

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း လတ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA သေ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းလႃး

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ဝဵင်း မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/7/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (လိူၼ်ပထမ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်း မိူင်းၽူင်း၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းလႃး...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းလႃး ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸတ်းယႂ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇမိူင်း တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-16/4/2023 တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိုၼ်ႇပၢႆ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) NDAA ဝဵင်းမိူင်းလႃး တင်းၼမ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး မႄးၼႃႈလိၼ် တီႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ယိင်း/ ၸၢႆးတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 16 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ဢွင်ႈတီႈတႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႈ ၼႃးၵွင်းႁၢင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႃးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းမႃႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-10/3/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) တွၼ်ႈ တႃႇ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလႄႈ မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) သေ မႃးၵိင်းတီႈထၢတ်ႈလူင်...

ၵႃးပုင်ႈတမ်သႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆမူယၢင်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း လၢႆၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းရူတ်ႉ ပုင်ႈတမ်သႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆမူယၢင်ႈ (မူၵထ) ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ ပုင်ႈတမ်သႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆမူယၢင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇ ၶၢႆဝႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး တႄႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) 300 ပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 50 ပီ တႃႇပဵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမီး 300 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇပိုတ်ႇမိူင်း ၶႄႇတီႈမိူင်းလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၶႄႇ - လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img