Friday, March 31, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ဝဵင်းမိူင်းလႃး မႄးၼႃႈလိၼ် တီႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ယိင်း/ ၸၢႆးတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 16 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ဢွင်ႈတီႈတႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႈ ၼႃးၵွင်းႁၢင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႃးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းမႃႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-10/3/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) တွၼ်ႈ တႃႇ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလႄႈ မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) သေ မႃးၵိင်းတီႈထၢတ်ႈလူင်...

ၵႃးပုင်ႈတမ်သႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆမူယၢင်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း လၢႆၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းရူတ်ႉ ပုင်ႈတမ်သႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆမူယၢင်ႈ (မူၵထ) ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ ပုင်ႈတမ်သႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆမူယၢင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇ ၶၢႆဝႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး တႄႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) 300 ပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 50 ပီ တႃႇပဵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမီး 300 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇပိုတ်ႇမိူင်း ၶႄႇတီႈမိူင်းလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၶႄႇ - လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img