Thursday, May 30, 2024

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိုၼ်ႇပၢႆ

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) NDAA ဝဵင်းမိူင်းလႃး တင်းၼမ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ။  

ႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈထႅဝ် ႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉပၼ်ယူႇသဝ်း
Photo by – ႁႅင်းၵၢၼ်/ ၽွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းလႃး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းလႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး၊ မိူင်းယၢင်း – မိူင်း လႃးလႄႈ မိူင်းယု – မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵၼ်မႃးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႃႇတိ ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း(နေထိုင်ခွင့်ကဒ်) ၵၼ်မူတ်းမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မႃးယူႇဝႆႉ တီႈမိူင်း လႃးသေ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း/ ဝႂ်ၶွပ်ႈၶူဝ်း (အိမ်ထောင်စုစာရင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်း ဝႂ် ၶႂၢင်ႉယူႇ မိူၼ်ၵၼ်မူတ်းမူတ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မႃးႁဵတ်းဝႂ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃးၼႆႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 20 ယႂၼ် မႅၼ်ႈငိုၼ်း မၢၼ်ႈ 8,000 ပျႃးပၢႆ။  

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် casino (ပၢင်ၽၢႆႉ)၊ ၵဵမ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်သူၼ်၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် / ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) မိူင်းလႃးသေ ယိပ်းဝႆႉဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢၼ်ယိပ်းဝႆႉ ဢႃယု ၸမ်တေမူတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယုဝႂ်ၵၼ် ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၢၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 60 လၵ်းပၢႆ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းၼမ်ႉၶွင် ၶႅၼ်ႈမိူင်းလၢဝ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2008 ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ၵႂႃႇ။ မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် 13 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း