Wednesday, March 22, 2023

ဝဵင်းမိူင်းလႃး မႄးၼႃႈလိၼ် တီႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ယိင်း/ ၸၢႆးတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 16 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပတ်းၽဵဝ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပိုၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈပၢင်သွၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းမႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ဢွင်ႈတီႈတႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႈ ၼႃးၵွင်းႁၢင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႃးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းမႃႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4) လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေၽိုၵ်းပၼ် ယိင်းတင်းၸၢႆး တႃႇပဵၼ်တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ယိင်း/ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တေၽိုၵ်းပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၶူင်ႇ ၸဵမ်ၽူႈယိင်း/ ၽူႈၸၢႆး ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈမေႃၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ယိုဝ်းၵွင်ႈ၊ ယႃႉၵွင်ႈ၊ ၵပ်းၵွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပဵၼ်ၽွၼ်း လီတူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်း။ ပေႃးမီးၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်မႃး ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်း လႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈမေႃသူင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း၊ ၵပ်းၵွင်ႈ၊ သႂ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၽူႈယိင်းဢႃယု 16 ပီ ထိုင် 35 ပီ ၽူႈၸၢႆးသမ်ႉ ဢႃယု 16 ပီ ထိုင် 45 ပီ တေလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း /ၾိုၵ်ႈသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

“ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈယိင်းၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇဝႃႈ မေးၸဝ်ႈမေးၶုၼ်၊ လုၵ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈမေႃၵူႈၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်တီႈဢိူင်ႇမိူင်းမႃႉ ဢၼ်ပႃးၽူႈယိင်းၾိုၵ်းၸွမ်းၼႆႉ တေဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈ။ ၽူႈတေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸဵမ်ၶဝ်ႈၼႂ်၊ ၶဝ်ႈဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၵိၼ်တီႈပၢင်သွၼ်။ လုၵ်ႉႁိူၼ်းသေၵႂႃႇမႃး ႁဵၼ်းဢဝ်။ ဝၼ်းပၢင်သွၼ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ တေတႄႇဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ တေယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA သေ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တေလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပဝ်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႃးလူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး (NDAA) ၼႆႉ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၽူႈၸၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇပဵၼ်မႃး တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ 805 ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း။

ဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 60 လၵ်းပၢႆ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းၼမ်ႉၶွင် ၶႅၼ်ႈမိူင်းလၢဝ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2008 ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ၵႂႃႇ။ မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် 13 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း