Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းယႆ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ တီႈမိူင်းယႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/03/2024 တေႃႇထိုင် 10/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ...

လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ) တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ) ဢၼ်ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ မႃးၼၼ်ႉ ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉသႂ်ႇ လူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းလင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ) တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ...

ၵူၼ်းၸၢႆးမိူင်းယႆ 8 ၵေႃႉ ၺွပ်းၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 18 ပီ

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးမိူင်းယႆ 8 ၵေႃႉ မဝ်းလဝ်ႈသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶိုင်ဢၢင်ႈႁႅမ်တၢႆထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 18 ပီ ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၾႃႉၽႃႇၺႃးဝူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းယႆ တၢႆ 13 တူဝ်

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်သေ ၾႃႉၽႃႇၺႃး ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယႆ လူႉတၢႆထင်တီႈ 13 တူဝ် သုမ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်သေ ၾႃႉၽႃႇၺႃးဝူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ 13 တူဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတၢင်းမိူင်းယႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးတၢင်းမိူင်းယႆ တႃႇၵႃးလူင် 8 လမ်း ႁႅင်းၵူၼ်းတေမီး မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးတၢင်းမိူင်းယႆ ဢဵၼ် ႁႅင်းမွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ မႃးလူင်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတေႃႉၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သူင်ႇတီႈမိူင်းယႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေႃႉၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မႃးပွႆႇတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ တၢင်ႇ ၵႃးမႃးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ မႃးပွႆႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵၢင်ႉၵႄႇ မိူင်းယႆ တေဢမ်ႇယွမ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵၢင်ႉၵႄႇ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သူင်ႇပၼ်ၶဝ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵၢင်ႉၵႄႇ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်လၢတ်ႈလႄႈ တေဢမ်ႇသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယႆ 300 ပၢႆ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ တေသူင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေသူင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃ သွၼ် တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇမီးမႃးမေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 တီႈမိူင်းယႆ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢႆႉတီႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းယႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်ႉဝႃႉ UWSA ၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ...

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢႅဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈမိူင်းယႆ ၶိူဝ်းယႂ်း

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢႅဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၼိုင်ႈႁၢၼ်ႉလႂ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ် 100 သႅၼ်ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပူၵ်ႉၼႃႈတႃ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆၵေႃႉသေ ဢႅဝ်ႇပၼ် လိၵ်ႈၸူး တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး 700 တႃႇပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 1 ၵျၢပ်ႈ (ၶမ်း 1 ဝၢတ်ႇ)။ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ယႃႉသေႃးၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ...

ၶလိပ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်းမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2022

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢွၼ်ႇယိင်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉထုၵ်ႇ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၼိူဝ်သိုဝ်ႇ ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇမူတ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းတူဝ်တီႉဝႆႉ သိုၵ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ သိုၵ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img