Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်ၼႃးၼမ်

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတဵင်ၽၢႆ လၢင်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၵူဝ်ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၸဝ်ႈၼႃး လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တဵင်ၽၢႆ၊ လၢင်းႁွင်ႈ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း (ဝၢၼ်ႈတူဝ်းပိၼ်ႇ) တင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်ႁူဝ်ႉတပ်ႉၶဝ်...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ

ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးပၢတ်ႇၶေႃး ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁႅမ်တၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတ လႆႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးႁႅမ်တၢႆဝႆႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ ၽတ်ႉပဝ်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ်ၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ - ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း၊ ၽႃႁိူၼ်း...

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (မၢၵ်ႇၼင်) ႁိမ်းႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႉၵုင်းႁေႃ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း KIA, PDF ၼမ်

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း KIA တင်း PDF တင်း ၼမ် တႃႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၼၼ်ႉမႃးသေ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢင်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ တၢႆယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 170 ပၢႆယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ...

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝႃႇယမ မိူင်းမိတ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝႃႇယမ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢေႃးဝႃႇတႃႇ ၸရိယ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းပၼ်ပၢင်ၸႃႇပၼ 9 ဝၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇယမ ပထႃႇၼယႃႇယၵ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႇပုင်ႇၵၢင်လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႊသျႄႊလေႃႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈတင်း မၢၼ်ႈပဵင်း

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႊသျႄႊလေႃႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ - မၢၼ်ႈပဵင်း ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/2/2024 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း မႃႊသျႄႊ လေႃႊ ၸူးၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ  - မၢၼ်ႈပဵင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသတေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ တၢႆ 5 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 5 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၸႂ်းႁိူၼ်း တႃႇတေမိူဝ်းဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယိုဝ်း တၢႆပႅတ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်း KIA တင်း PDF ထွႆဢွၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ထၢင်ႇႁၢင်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်း ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈယႃႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈ AZN (ဢွင်ႇၸေႃႇၼႅင်ႇ) ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ ယူၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢင်ႇၵႃးသိုၵ်းၶဝ်ၵႂႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်း KIA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 27/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈတင်း PDF ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈတူဝ်းပၢင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း မိူင်းမိတ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸူၼ်

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း မိူင်းမိတ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းၼမ်ႉၼၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၸွႆႉ (500 ၵျၢပ်ႈ) ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18-19/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း

ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမိတ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ပဵၼ်ၽဝ်ႇမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉသုမ်းၼမ်...

KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:45 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img