Sunday, May 26, 2024

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ

Must read

ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးပၢတ်ႇၶေႃး ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁႅမ်တၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉ။

ဝၼ်းတီႈ 4/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတ လႆႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးႁႅမ်တၢႆဝႆႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈတၢႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ် ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈၼမ် လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၵေႃႈ မီးၼမ်မႃး ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်ပေႃးဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ။ တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵွၵ်းႁူဝ်ယဝ်ႉ ၺႃးပၢတ်ႇၶေႃး ဢဝ်ၵွၵ်းႁူဝ်ၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈၶႃႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ၊ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ၽဵဝ်ႈသိမ်း ပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်
Photo by – ၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းမိတ်ႈ/ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးႁႅမ်တၢႆ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈ

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးႁႅမ်တၢႆဝႆႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈၼႆႉ လူႉတၢႆမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵွၼ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ တီႈၼမ်ႉမိတ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း တႄႇယဵၼ်မႃး ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပရႁိတ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁွတ်ႈထိုင်မႃး တူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ တူႇၼဝ်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၵႂႃႇမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်လိူၼ် မွၵ်ႈ 20 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵိုတ်းလုပ်ႇလႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်မႃး တီႈမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျိၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမိတ်ႈၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးႁႅမ်တၢႆမႃး မီးမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေၺႃးပၢတ်ႇၶေႃး – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း