Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း လင်ႁိူၼ်း 170 လင် ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းသိုၵ်း ၶၢင် KIA လႄႈ PDF ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇတေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးတိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶၢႆႉၵွၼ်ႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ပေႃးထိုင် 8 မူင်းၼႆ ၶိူင်ႈမိၼ်ၶဝ်တေမႃးၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3 – 4 ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈၶၢႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶၢႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇယုမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွင်းမူး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
ၵွင်းမူး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈဢႃႇသမ်ႇ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ၶၢဝ်းသူၼ်ၶၢဝ်းၼႃးလႄႈ ၸႂ်ဢမ်ႇယၢဝ်းလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ပေႃးတိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်းဝႆးဝႆးလႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်ႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ၽႂ်ပေႉၽႂ်သုမ်း ယူဝ်လႆႈယူႇသႃႇၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၵုမ်ႇၶဵင်ႇတႃႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် တေလႆႈႁူႉဝႃႈ တေလႆႈယူႇႁႃႉ တေလႆႈပၢႆႈႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉမိူင်းမိတ်ႈ မုင်ႈၸူး တၢင်းဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF မႃးပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉ တီႈၵွင်းမူး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း KIA, PDF ၵေႃႈ မႃးတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉ တီႈၼၼ်ႈ မွၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 348 ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉတရူၼ်းၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ 2 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းပွၵ်ႉဝဵင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တီႈႁိမ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းၶဝ် မႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸွႆႈ သိုၵ်းၶၢင်တင်း PDF ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း