Wednesday, July 17, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပၼ် ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ – ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်တႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇသၢမ်လိူၼ်။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင်၊ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသၢၵ်ႈတေႃႇ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း PDF သမ်ႉ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼိူဝ်လွႆၵွင်းမူး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈ ၽၢႆလူင် (ၵျွင်းတႂ်ႈ) ၊ ဝတ်ႉႁူဝ်ဝဵင်း (ၵျွင်းတႆး) လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈလုမ်းၶႄၾႆး ပွၵ်ႉဝဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸမ်ၶဝ်ႈဝႃႇမႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ ၸွင်ႇတေလႆႈဢဝ်ဝႃႇ တီႈၵျွင်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းသေၸုမ်းၸုမ်း ယူႇဝႆႉၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးလုမ်းလႃး ပတ်းၽဵဝ်ႈၵျွင်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်းၵျွင်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ လူႉလႅဝ်ၵေႃႈမီး။ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ပေႃးဝႃႈ သိုၵ်းၼႆ ၸူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ဢိမ်ႇမိူဝ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းလႂ် မႃးယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီသေၸုမ်း။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇတီႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွင်းမူး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
ၵွင်းမူး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉသေ ယွၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း PDF မႃးပၵ်းတပ်ႉၶဝ်ဝႆႉတီႈၼိူဝ်လွႆၵွင်းမူး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်း 2 ၸၼ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶၢင်တင်း PDF ဢၼ်မီးဝႆႉ ၵွင်းမူး ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ်လွႆၼၼ်ႉသေ တိူဝ်ႉၺႃးၵျွင်း 2 ၸၼ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆ။ ၵျွင်းၼၼ်ႉ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 500 သႅၼ်ပျႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း တီႈၵွင်းမူး ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ”- သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ ထိုင် 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶၢင် တင်း PDF တီႈၵွင်းမူး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ယွၼ်းၵႂႃႇၵဵပ်းတူဝ်တၢႆသိုၵ်းၶဝ် လူင်းမႃးၶိုၼ်း – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 19/06/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Jet လမ်းၼိုင်ႈသေ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ဢိူင်ႇသူၺ်ႇသႃႇယႃႇ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မီးဝႆႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ။ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိၼ်ၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း