Wednesday, July 17, 2024

မီးၵူၼ်း လၵ်ႉၵႅတ်းဢဝ် သၢႆၾႆးၾႃႉၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉ(ၵျွင်း) ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လွႆသၢမ်သိပ်း  

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸႂ်ႉ ၼႂ်းၵၼ်ႇၼႂ်းဝတ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉလၵ်းဢဝ်မူတ်း တေႃႈၼင်ႇ သၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈဝတ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လွႆသၢမ်သိပ်း ယင်းၺႃးလၵ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 17/06/2024 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉၵႅတ်းဢဝ် သၢႆၾႆးၾႃႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
မေႃႈၾႆးၾႃႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မေႃႈၾႆးၾႃႉ တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႉယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ မီး ၵူၼ်း လၵ်ႉၵႅတ်းဢဝ်သၢႆၾႆးၵႂႃႇ။ သၢႆၾႆးဢၼ်ၶဝ် ၵႅတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇလုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၶဝ်ႈမႃး ၸူးတီႈဝတ်ႉၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵႅတ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇငၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁၼ်သင်ၵေႃႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၵႅတ်းဢဝ် သၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈဝတ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လွႆသၢမ်သိပ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်မႃးလၵ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ တႃႇတေ သိုဝ်ႉမႃးသႂ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   

ထၢတ်ႈမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႈမိူင်း
ထၢတ်ႈမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႈမိူင်း တီႈၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ ပႆႇယဝ်ႉလီ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တီႈလွႆသၢမ်သိပ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်း ထႃး တီႈၸမ်ၵႆသေ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ထၢတ်ႈမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼႆႈ တေ ဢၢၼ်းပိုတ်ႇပႃး ၸၼ်ႉၸွမ် College သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွႆသၢမ်သိပ်း
ထၢတ်ႈမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈ ၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း

ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾႆးၾႃႉ ယင်းပႆႇမႃး ထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်တဵင် ပၢင်တိုၵ်း ယိင်ႈ ၶႅၼ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼမ်၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းယွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇလိူင်ႇၼမ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း