Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႊသျႄႊလေႃႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈတင်း မၢၼ်ႈပဵင်း

Must read

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႊသျႄႊလေႃႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ – မၢၼ်ႈပဵင်း ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 28/2/2024 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း မႃႊသျႄႊ လေႃႊ ၸူးၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ  – မၢၼ်ႈပဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ဝတ်ႉဢႃႇသၢမ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝတ်ႉဢႃႇသၢမ်ႇ မိူင်းမိတ်ႈ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလူႉၵွႆ

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၵႄႈ 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် 4 မူင်းႁူဝ် ၶမ်ႈၵူၺ်း။ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ႁႂ်ႈယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။ တေႃႈၼင်ႇ တႆႈၾႆးၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်တႆႈၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိူဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ တူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း တိုၵ်ႉဢေႇယူႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇ ၵုၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈဝဵင်းၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်ပျႃး။

“ပေႃးတေၶဝ်ႈတေဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေၵႂႃႇမႃးလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇၶဝ် တီႈၵဵၵ်ႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၸိုင် လႆႈပၼ်ပဵၼ် 5 သႅၼ်ပျႃးၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်း KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇ ၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ် တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၶဝ်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ၽႂ်ဢမ်ႇပေႉၽႂ်။ ဢၼ်သုမ်းလူင်သုမ်း လၢင်တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇတႄႇမႂ်ႇၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ တႃႇတေပဵၼ်မႃးႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ် 20-30 ပီ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၺႃး ၽဝ်။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵူဝ်ၺႃးလၵ်ႉၺႃးသွၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈ ၼႆ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 18/1/2024 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/2/2024 ၼႆႉ ၸင်ႇထွႆဢွၵ်ႇၶိုၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း ၼႂ်းမူႇ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 27 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉလႄႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 150 လင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း