Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

မၢႆတွင်း 25 ပီတဵမ် တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်မၢႆတွင်း 25 ပီတဵမ် (ပီၵွၼ်းငိုၼ်း) တီႈလႆႈပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝိႁၢရ်ႇ သွၼ်ထမ်းပရိယၢတ်ႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-5/7/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းပၢင်ပူႇၸေႃႇလွတ်ႈႁေႃးထမ်း (ပထၢၼ်း) ပွၵ်ႈၵမ်း 37...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉလႅင်းၾူၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ  

သိုၵ်မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းၾူၼ်း/ လႅင်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵႃႉၶၢႆၵၼ် ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်း ၾူၼ်း MPT, Mytel လႄႈ Telenor ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး လူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး မၢင် ၸိူဝ်း ပေႃးပဵၼ်လူမ်း/ မဝ်းမိင်း ၵႂႃႇၵေႃႈမီး။   ဝၼ်းတီႈ 2/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1:30 မူင်းထိုင် 4 မူင်း ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ မႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉလႅင်းၾူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ဝၢႆးသိုၵ်း MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵုမ်းလႆႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းၶၢတ်ႇ လႅင်းၾူၼ်း၊ လႅင်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊ ၼႅတ်ႊပႅတ်ႈတင်းမူတ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း တႃႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵုမ်းဝႆႉ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်ႇသၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မၢင်ၸိူဝ်း ၽႅဝ်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇသေ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် တိူဝ်ႉပႃးဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၸလွပ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

သိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ၾၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇလႄႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉ ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွမ်တူဝ်မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လင်ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးငူဝ်ႉ ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃမၼ်းၸၢႆးတင်းသွင်ၶွၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် (လူလၢႆ) မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:40 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း ႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ဝတ်ႉထမ်ႇမယူင်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၵျွင်းထမ်ႇမယူင်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵျွင်း လူႉၵွႆတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ 105 လၵ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 8 ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း - မိူင်းပေႃႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img