Friday, December 1, 2023

တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:40 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း ႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၶဝ်တႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:40 မူင်း ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပၢႆႈမူၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ/ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ (ၸၢဝ်းၶၢင်) မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိင်း 2 ၵေႃႉ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႊယဝ်ႉႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉပိၵ်ႉတူဝ်းၵိၵ်ႉ တီႈႁူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ (ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဝဵင်း) ဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း