Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆး

Must read

လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတီႈပၢင်သၢႆး ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ယိပ်းတိုဝ်းၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ – 525 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၼိုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။လိူဝ်ၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် မႃးတိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇယူႇၼႂ်းတပ်ႉယဝ်ႉ။ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၶဝ် လႅၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ သွၵ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်လႆႈလႄႈ တင်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပဵၼ်ႁူဝ်ႉၵင်ႈၶဝ် ယူႇလွတ်ႈဝႆႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ၶူၼ်းလေႃးယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ ၸၢင်ႈၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၽိတ်းၵေႃႉမၼ်း ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယု 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ 105 လၵ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်း ဝၢင်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၼမ်ႉႁူး 3 လုၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း