Friday, December 1, 2023

သိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ၾၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

Must read

ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇလႄႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉ ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွမ်တူဝ်မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၾၢႆႇသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵျွင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇထႅင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးဢမ်ႇမီး ၼႆဢေႃႈ။ တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မီးဝႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၵျွင်းလႄႈ ၶဝ်ၸႅတ်ႈ ထၢမ်မတ်ႉၵႂႃႇ 8 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇ သၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၼွၼ်း ၼႂ်းဝၢင်ႈၵျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်မူတ်း။

“လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် မႃးၸႅတ်ႈၼႂ်းၵျွင်းၼႆႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈၸႅတ်ႈၸွမ်းၶွင်ႉၼွၼ်းၵူႈၶွင်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ၵျွင်းၵေႃႈ သွၵ်းတိၼ် ဢမ်ႇ ထွတ်ႇ တိူၵ်ႈဢၼ်ၶတ်းသေႃးဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈၶဝ်တွႆႇလႅဝ် သွၵ်ႈတူၺ်းၵူႈတီႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉပူတ်းပႅတ်ႈ ၸွမ်ပိဝ်တႆး ဢၼ်ပူၵ်းဝႆႉတီႈၾၢႆႇၼႃႈ ႁူင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ပိဝ်တႆးသူၼႆႉ မိူၼ်ၸွမ်ပိဝ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉမွတ်ႇသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သွၵ်ႈယႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈ ၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးမူၵ်းသွၼ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်းမႃး ပွႆႇ မၢၵ်ႇသႂ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး တိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ။

“ဢၼ်ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢဝ်တရူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ထၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ပွႆႇတူၵ်းတီႈၼၼ်ႈ ပွႆႇတူၵ်း ၸွမ်း ႁိမ်းၵွင်းမူးပၢင်ႇသၢႆး၊ ပွႆႇတူၵ်းၺႃးၵျွင်းထမ်ႇမယူင်ႇလူင် တီႈၼင်ႈတြႃးလႄႈ ႁိမ်းဝၢင်းၵျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆတင်း ၼမ်လၢႆၶႃႈ ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးလၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၶၢင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈလွၼ်ႊဢိၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း