Friday, December 1, 2023

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လင်ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၶႃၵူၼ်းမိူင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶႃၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ မိူဝ်ႈ 19/11/2023

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးငူဝ်ႉ ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃမၼ်းၸၢႆးတင်းသွင်ၶွၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႊဝႆႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ တူၵ်းမႃးသႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ႁိူၼ်း ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃ လုင်းၸၢႆးငူဝ်ႉ ဢႃယု 50 ပၢႆ တင်းသွင်ၶွၼ် ၼိဝ်ႉတိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈပူတ်းဝႆႉ လၢႆၼိဝ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊဝႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။  

မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးငူဝ်ႉ ဢႃယု 50 ပၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ တီႈႁိူၼ်းၼႆႉသမ်ႉ မီးဝႆႉ သွင်ပူႇ ဢွၵ်ႇယူႇဝႆႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူဝ်ႈ 19/11/2023

“သွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တီႈႁိူၼ်းၼႆႉသမ်ႉ မီးဝႆႉသွင်ထဝ်ႈယူႇဝႆႉ ၵူၺ်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၽႂ် မိူဝ်ႈၽွင်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းမႃးသႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇ ႁၼ်သေ ၼႅတ်ႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼမ်လႄႈ ၾႆးမႆႈပႃးထႅင်ႈ 2 လင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 22 ပီ လူႉတၢႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတႄႉ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃးမႃး။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးယူႇဝႆႉတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း မႃးယူႇတၢင်း မၢၼ်ႈလွၼ်ႊ ဢိၼ်ႇ မူတ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမၢၼ်ႈလွၼ်ႊဢိၼ်ႇၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ/ ႁၢင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း