Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈၵႃး တႃႇပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း

Must read

 ၵႃႈၶၢတ်ႈၵႃး  ၶၼ်သုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ  တေဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼၼ့် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလွႆၶေႃ

တႄႇဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တပ့်သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 80   ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ” ၸႂ်ႈဢေႃႈ တႃႇတေဢွၵ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇပဵၼ်ယဵၼ်း၊ ၵူၼ်းၸွႆႈၵူၼ်းထႅမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းတေႃႉဢွၵ်ႇၼမ် ။ ႁွင်ႉဢွၵ်ႇဝဵင်းၵမ်းဢိတ်းဢိတ်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးႁပ်ႉသူင်ႇပၼ်။ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပႂ်ႉႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၸွႆႈတေႃႉဢွၵ်ႇႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 ယွၼ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇငၢႆႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ  ၵႃႈၵႃးၶိုၼ်ႈထိုင်  8 သႅၼ် ထိုင် 12 သႅၼ် ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ့် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵိုတ်းၶမ်ဝႆ့ ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းသေ တႃႇတေပၢႆႈၽေးၼၼ့်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇဝႆႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈ ၵႃး ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ယွၼ့်ၵႃႈၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၊  ပေႃးမီးပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉလႆႈၵႂႃႇတၢင်းလတ်းထႅင်ႈ။   ယွၼ့်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆ့သေ ၸင်ႇလႆႈ ၵဵပ်းၵႃႈၵႃးၼမ်။တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆ့  ဢမ်ႇငၢႆႈ၊  မီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တၢင်းၼမ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆ့ၸွမ်း ပိုၼ့်တီႈ ဢၼ်ၵႆယၢၼ်ၵၼ်တင်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ႁိမ်းႁွမ်း 100 လၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သီႇသႅင်ႇ ၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ လႄႈ ပိုၼ့်တီႈဢၼ်ၸမ် ႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ။မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသွၼ်ႈမႃးထိုင်တူၼ်ႈတီး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း UN လႄႈ NGO ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ။

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလွႆၶေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇ ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႆႈပၢႆႈလီလီ။ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ၵၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶမ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်ၶဝ်သေၵမ်း” –  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1111 သေ  ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢၼ်မီးမွၵ်ႈ 50,000 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး 4 မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း