Thursday, May 30, 2024

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆၼမ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸရေးတၢၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆမူတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 9 လင်။

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလင်ၼိုင်ႈ။ မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဝၢႆးၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်ယိုဝ်းမႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉတႄႉ လူႉၵွႆမူတ်းၶႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 8-9 လင်ၼႆႉဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လူႉၵွႆမိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူႁူင်းလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉၵွႆၵႂႃႇ တီႈပွၵ်ႉၸရေးတၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ ပႃးၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ/ ထူဝ်ႇၽူႈယႅၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ၵမ်ႈၼမ် ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ၊ ပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်းတႄႉ ႁႅင်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ သဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇၼိုင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပေႃးယွၼ်ႈတင်းဝဵင်း ၶႃႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈတိုၵ်း မႃးပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်ႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈလွႆ တၢင်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၸၢမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 3-4 လုၵ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်ပၢႆၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်ၵမ်းၼိုင်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၸင်ႇ ၶိုၼ်းတႅၵ်ႇထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ်။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေ ထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယမ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17-18/11/2023 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇသျႅမ်းသႃႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး တီႈမႄးရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈ လွႆလိၼ်ၵၢင်၊ ဝၢၼ်ႈငွၼ်ႈဢိၼ်ႇ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းတေႃး၊ ပွၵ်ႉၵုင်းၵလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း