Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွႆၵေႃႇဝၼ်း

ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၵႅပ်ႈ ယွၼ်ႉပိူင်ပဵၼ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈ ၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9 ဢႃယုၶွပ်ႈ တဵမ် 91 ပီ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1,164 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်း...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ယူတ်းယႃၽူႈတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လွႆၵေႃႇဝၼ်းလႄႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ - 1 (RCSS/SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈ မဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ပၢင်ႇပဵင်းၾႃႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 736 ၵေႃႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႆးတဵၼ်း ယွၼ်းသူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ (10) ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဢႃယု ယိုၼ်းယၢဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) သေ ၸတ်း...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃးတေႃႇ တေလုမ်းလႃးလိူၼ်မေႊၼႆႉသဵင်ႈ

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၽူႈယၢမ်ႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ AM 1476 KHz ၼၼ်ႉ ယၢမ်း လဵဝ် လုမ်းလႃးဝႆႉတီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်းသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ၸိုင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) RCSS...

ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၽူႈယၢမ်ႈပွႆႇသဵင်တႆး AM 1476 KHz လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢိၼ်တႃႇသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ) ၽူႈယၢမ်ႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ (Radio) AM 1476 KHz ၼၼ်ႉလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ လႆႈ 77 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:25 မူင်း...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းမုၼ်ငဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးတဵမ် 6 ပီ

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 RCSS...

သင်ၶတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း လွႆႇၵေႃႇဝၼ်း

သင်ၶတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸႃႇၵလဵင်ႉလူလႄႈ ၸႅၵ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း 200 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ၸုမ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလဵင်ႉလူလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1  RCSS  လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်လူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ 

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ   ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢင်းတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၽႄၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ႟ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီတဵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

  ဝၼ်းတီႈ 8/1/2022  ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢႆ 2 လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ မွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ လူႇဢၢၼ်ႇၼႄ ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး...

ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းပိၵ်ႉဝႆႉ တႃႇႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ဝၢၼ်ႈထႆးဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး တေႃႇၼႃႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးလႄႈ ၾၢႆႇၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 10 တင်း 13 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉ တီႈဢိူင်ႇၽယႃးထႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸမ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8:30 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈပုၵ်းမူၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယၢၼ်ၵႆငဝ်ႈၸိုင်ႈမွၵ်ႈ 6 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူၵ်းသႂ်ႇ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉ RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:38 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ သႂ်ႇတပ်ႉ RCSS/SSA တပ်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင်ထႅင်ႈ ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ယိုဝ်းမႃး...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈႁွပ်ႈသွင်ၼႆႉ တႆး 6000 ပၢႆၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ တႆး 6000 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်း ယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။  ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်း 6000 ပၢႆ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး...

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ တပ်ႉလႅၼ်ၼႃႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း တင်းသၢမ်ၾၢႆႇတူၵ်းလူင်းထွၼ်

ပိုၼ်ႉတီႈတပ်ႉယၢမ်းလႅၼ်ၼႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 (ၵဵင်းတုင်) လွႆၵေႃႇဝၼ်း RCSS/SSA ဢၼ်သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းဝႃႉUWSA ၽိုတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းသၢမ်ၽၢႆႇတူၵ်းလူင်း ထွႆထွၼ်ၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼိမ်ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တပ်ႉၵွင်၊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA...

Latest news

- Advertisement -spot_img