Saturday, June 22, 2024

RCSS/SSA လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး 66 ပီလႄႈသူင်ႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶွပ်ႈတဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

Must read

တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဵင်းတုင်မၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းလႄႈ လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်းပၢၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလဵင်ႉလူပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း ယႂ်ႇလူင် 3 ဝၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း။

Photo RCSS/SSA- ပၢင်လူႇတၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ

မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း မႂ်ႇ/ၵဝ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 20 မေႊ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃးပၢင်ႇပဵင်းၾႃႉ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း 45 မိၼိတ်ႉ။ တီႈပၢင်ၼၼ်ႉယူႇတၢင်းငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶွပ်ႈတဵမ် 5 ပီၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တူၵ်ႉတၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ် ။

Photo RCSS/SSA- ပၢင် လဵင်ႉလူၸႃႇၵ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 21 မေႊ ၽူႈၼမ်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ဝႆႈၽြႃး ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်ၶုၵ်းထူပ်း တၵ်ႉယမ် ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းတိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ သေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းႁူမ်ႈမူႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း။ မီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၸႃႇၵလဵင်ႉလူၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တင်းၼမ်။

Photo RCSS/SSA- ပၢင် ၵႅဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ တီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းၶိုၼ်းတႄႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ်လႄႈၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ။ မီးပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈပိုၼ်းလႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်။ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 22 မေႊယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လဵင်ႉလူ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်တဵမ် 5 ပီသေ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ ၵူၼ်းမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၸုပ်ႈၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း