Tuesday, May 21, 2024

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃးတေႃႇ တေလုမ်းလႃးလိူၼ်မေႊၼႆႉသဵင်ႈ

Must read

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၽူႈယၢမ်ႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ AM 1476 KHz ၼၼ်ႉ ယၢမ်း လဵဝ် လုမ်းလႃးဝႆႉတီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်းသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။

လိၵ်ႈမွၵ်ႇပၢင်ၸႃပၼ ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပၢင်ၸႃပၼ ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်းတႃႉသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ၸိုင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) RCSS တေ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်း တႃႉသႃႇရ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈၸရေး ဢေႃႇတေႃႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ တေပူၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉ ယွၼ်ႉႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁႅင်းၼႃႇ တိုၵ်ႉယဝ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မေႊ 21 ၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇ ပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 27 ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေမွၵ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၸရေးၶဝ် မႃးႁေႃးလိၵ်ႈပၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ 3 ဝၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။  

လွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ၸႃပၼ ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း

ၶပ်ႉမၢႆ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ တေပူၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 (ဝၼ်းသဝ်) လိူၼ် 7 မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ။ ယၢမ်းၵၢင် ဝၼ်း 11 မူင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ လဵင်ႉလူတႃႇၶဝ်ႈ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း လူႇ တၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶွမ်ႈတဝ်ႈ ႁပ်ႉၵုသူလ်ၽွၼ်းလီလႄႈ သၢင်းၵျူဝ်ႇၶၢပ်ႇတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢိၼ်းတႃႉသႃႇရ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ လွၼ်ႉၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မလဵင်း/ ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ တီႈတပ်ႉ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ လႆႈ 77 ပီလႄႈ ဝႃႇသႃ 5 ဝႃႇ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2023 ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:25 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸရေးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းၼမ် ပဵၼ်ၽူႈယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး ၵဵင်းမႆႇ AM 1476 KHz တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 1997 တေႃႇထိုင် 2004 ။ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈပွႆႇသဵင်ၼၼ်ႉ တေမႃးဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ/ ႁေႃးၼႄ လွင်ႈထမ်ႇမသွၼ်ၸႂ်၊ ဢပုမ်ႇ၊ လင်ႇၵႃႇတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း