Thursday, April 18, 2024

ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွမ်(တု) သေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၵႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈ သႅၼ်း M 16 သေ ငႃ ၸဝ်ႈၵႃး ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးပၢႆႈ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵျွင်းၶႄႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႈၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွမ်သေ ငႃၸဝ်ႈ ၵႃး တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႈၸူဝ်ႇ ႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇတၢင်းၵၢတ်ႇၸွၼ်ႈၸူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵႃးၶႄၾႆး ၼႂ်းပွၵ်ႈ ႁေႃႈလမ်းၸွမ်း တၼ်းၶိုၼ်းလႆႈၵႃး တီႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းတီႉလႆႈ ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈၵွင်ႈၶဝ် ပဵၼ်ၵွင်ႈ M 16 ၵွင်ႈပွမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈႁေ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ သႅၼ်းဢႃယု 20 ပၢႆ တင်းသွင်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၸူၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃးပီႈၼွင်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႅင်းၵႃးႁပ်ႉ သူင်ႇၵူၼ်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈတၢင်း တီႈၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးၸူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆႉ ၶဝ်ၵပ်းၾူၼ်းၸူးၸဝ်ႈၵႃးၼႆႉသေဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ် တီႈပွၵ်ႈၸွၼ်ႈၸူဝ်ႇ။ ဢွင်ႈတီႈၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇႁပ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵိဝ်ႇလဵၵ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸဝ်ႈၵႃးသေ ႁႂ်ႈလူင်းၵႃးယဝ်ႉ ႁေႃႈပၢႆႈ။ ၵတ်းၵႃႈ မီးၵႃးၶႄၾႆး ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွမ်းလမ်းတီႉလႆႈၶိုၼ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တီႈၼႂ်း ႁိူၼ်းသေ ဝႃႈႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်ၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉပၼ်ၽွင်ႈၼႆသေ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၶၢႆႉ ပၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢဝ်မိတ်ႈငႃ လၢၵ်ႈလူင်းၵႃး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်ၵၢၵ်ႇသေႃးၵႃးယဝ်ႉ ႁေႃႈလဵၼ်ႈပၢႆႈ တီႈၵွင်းလွႆ 45 ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉၺႃးၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၾူၼ်း၊ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ၊ လၵ်ႉရူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း