Sunday, May 26, 2024

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

Must read

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9 ဢႃယုၶွပ်ႈ တဵမ် 91 ပီ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1,164 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

ဝၼ်းတီႈ 12/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်း ၵေႃႉသိုၵ်း/ ၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်တီႉ 9 ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 91 ပီ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈ လိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ် ဢဝ်တီႈယူႇ။ ယၢမ်း 7 မူင်း ၽူႈၵႅဝ်ႈ ပၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵႂႃႇ။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ သၢၵ်ႈဢုပ်းမွၵ်ႇ။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင် ၸပ်းတဵၼ်းသေ သိုပ်ႇၸပ်းယိုၼ်ႈထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး ႁႂ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၵူႈၵေႃႉ။

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၼ်ႇတေႃးယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ပၼ်ပွၼ်းၾၢႆႇၼႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ပိုတ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း 2 ႁူဝ်။ ထိုင်မႃး ယၢမ်း 7:19 မူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႆႈတဵၼ်းၾၢႆႇ ၼႃႈႁၢၼ်ႉၶဵင်ႇ ပၢင် ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းလႄႈ ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇသိုဝ်ႈၽႂ်သိုဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ႁဵတ်း ၵုသူလ်တၢင်းလီ တႆႈတဵၼ်းတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ယွၼ်းသူးပၼ် ၵူႈပီ ။

ဝၼ်းတီႈ 12 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်တႆႈတဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ယွၼ်းသူးထိုင် ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9 ဢႃယု 91 ပီ ၊ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း