Sunday, October 1, 2023

လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 70 တေလႆႈႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်!

Must read

မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းမႃး ႁဝ်းႁၼ်မိူၼ်ၼူၵ်ႉလမ်လမ်ဢွၼ်ႇသေ မိၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇမႃးတူၵ်းႁိမ်းႁူင်း ႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇမၼ်း ပိုင်ႉ! ပိုင်ႉ! ပိုင်ႉ! ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းပေႃးသၼ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ ႁႅင်း ဢမ်ႇႁႅင်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ပေႃးတၢႆလိုမ်းၵႂႃႇၵမ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 50 လုၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ” – သင်ၶၸဝ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၶိုၼ်း သဵင်မၼ်းၸဝ်ႈယင်းတိုၵ်ႉသၼ်ႇယူႇ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵွင်းဝူဝ်းလူင်
Photo by – Kaung Wo Long/ လုၵ်ႈႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင်ၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယၢၼ် ဝဵင်းမွၵ်ႈ 2 လၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း တႃႇသူင်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ ယိင်းလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 66 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 73 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ တင်းမူတ်း 74 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေမီးဢႃယုၼႂ်းၵႄႈ 6 ၶူပ်ႇထိုင် 16 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵွင်းဝူဝ်းလူင်
Photo by – Kaung Wo Long/ လုၵ်ႈႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင် လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ၶဝ် ယိုဝ်းမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လုၵ်ႈ မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမႃး တႅၵ်ႇၵူႈၵမ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၶၸဝ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶဝ် တူၺ်းသေ ထွမ်ႇသဵင်မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇယူႇ။ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉ ၼၼ်ယဝ်ႉ ၵွႆႈယူႇၵွႆႈၸမ်ႁဝ်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ပႃးၸဵမ်သဵင်ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပၼ်းလူင်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းသေ ၵႂၼ်းပေႃးတဵမ်ၾႃႉလူင်ဝႆႉဢိူဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵွင်းဝူဝ်းလူင်
Photo by – Kaung Wo Long/ လုၵ်ႈႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

“ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁိုင်မႃး 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၼႆႉပႆႇယဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ထႅင်ႈလႄႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇပေႃးသင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉႁေႉ ၼႆၵေႃႈ ၼႅတ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်း သွၼ်ႈဝႆႉ တႂ်ႈၵျွင်းဝိႁၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ပႆႇယဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ငွၵ်ႈတူၺ်းတီႈႁူးႁႅင်းၵၼ်သေ ပႂ်ႉတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇမၢၵ်ႇလူင် တေမႃးတူၺ်းတီႈႁဝ်းႁိုဝ်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပေႃးလီယဝ်ႉလႄႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၼႆသေ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်ဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇ ၸဝ်ႈၸၢင်း လႄႈ မေႃသွၼ် ၼႅတ်ႈၶၢႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈတီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ပွၵ်ႉ 4 ၼႂ်းဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပေႃးတၢႆလိုမ်း ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၵမ်းၼႆႉ ၼႅတ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇၽႃႈ မိပ်ႇသႂ်ႇၶူးၼင် သေ ၶဝ်ႇၶဝ်ႇၶွၼ်းၶွၼ်း မၼ်းၼၢင်းၵမ်ႉၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေႁူႉတူဝ်မႃးၶိုၼ်း။ ထိုင်မႃးၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၼႅတ်ႈ ၶၢႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၵ်ႇမႃး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၵႃး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း လမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵႃးၸဝ်ႈသြႃႇ တီႈၵျွင်းၶမ်း 2 လမ်းသေ ၼႅတ်ႈမႃးႁပ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵမ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢၵ်ႉၵ သေႇၼ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း – မေႃသွၼ် 74 တူၼ်/ ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လွတ်ႈ ၽေးၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ ၽွင်းပၢႆႈၽေးမႃး တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယူႇလီထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၼၢဝ် 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်တုမ်ႇၸဵပ်း(တုမ်ႇၽီ) ဢူမ်ၼွင်ဝႆႉ တီႈၵိင်ႇႁေႉသေ လႆႈသူင်ႇၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၸိုင် ၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း – မေႃသွၼ်တႄႉ တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇပေႃးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢဝ်မႃး ၶဝ်ႈ 2 ထူင် ထူဝ်ႇလိူင်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၶဝ် မႃးၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉ မၼ်းဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ တႃႇၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်။ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းတႄႉ တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈ ၽၵ်း ဢၼ်ႁဝ်းႁုင်လဵင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ 1 တႃႇလႂ် ႁဵတ်းၽၵ်း 1 မီႇသေလဵင်ႉၵၼ်။ 1 ဝၼ်း ၵိၼ် 3 တႃႇလႄႈ ႁဵတ်း လဵင်ႉၵၼ် ၽၵ်း 3 မီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢၵ်ႉၵသေႇၼ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း 66 ၵေႃႉ လႆႈၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ။ ႁူင်း ႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင်ၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼၼ်ႉသေ လႆႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်မႃး ၼႂ်းပီ 2019 ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵွင်းဝူဝ်းလူင်
Photo by – Kaung Wo Long/ လုၵ်ႈႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင်

“ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈပီဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ 1 ဢိူင်ႇလႂ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး ငိုၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃး ၶဝ်ႈ 1 ထူင်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵိၼ်းၸႂ်သေ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆးတိုၵ်းပဵၼ် မႃးတၢင်း လၢႆးၶႃႈၼႆႉထႅင်ႈသေ ယိုင်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူႈပီပီၼႆႉ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း မီးဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2022 ၼၼ်ႉ မီးပၢၵ်ႇပၢႆ။ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇၵိၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်းၼႆ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၼႆသေ မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 1 ၵေႃႉ 250,000  – 300,000 ပျႃး။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 66 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပွႆးတိုၵ်း ၼႆႉသေ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇတမ်းၸႂ် လႆႈၶၢႆႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵၼ် ပီၼႆႉ လႆႈၵဵပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 1 ၵေႃႉ 400,000 ပျႃး။ ပေႃး မႃးသွၼ်ႇၽတ်းၽဵင်ႇၵၼ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိုင် တေႃႇၵေႃႉ ၶဝ်ႈၼိုင်ႈတႃႇ တေတူၵ်းယူႇ 440 ပျႃး။ ငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ်သမ်ႉ တေႃႇပီ 130 သႅၼ်ပျႃး”- ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢၵ်ႇၵသေႇၼ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတီႈပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင်ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းမိူင်းယဵၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ပၢင်လူင်လႄႈ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းသေ ပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းသမ်ႉ လႆႈမႃးၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈ ၶဝ် ၸိူင်ႉၼႆသေ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။ လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်သိူဝ် ဢၼ်ၶဝ်တိုၵ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁဝ်း။ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁဝ်းလႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ယၢၼ်ၵႆ ၵၼ်တင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢၵ်ႉၵသေႇၼလၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ – “ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းႁႃး တင်းၼမ် တႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။ သင်ၸိူဝ်းဝႃႈ ၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေ ဢွင်ႈတီႈၼႆႉဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ ၶဝ်ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်၊ ယူႇယၢၼ်ၵႆပၼ်တႄႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ  တေတိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း SSPP/ SSA မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၵျွင်း/ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်း ယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 200 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း