Sunday, May 26, 2024

ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၽူႈယၢမ်ႈပွႆႇသဵင်တႆး AM 1476 KHz လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢိၼ်တႃႇသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ) ၽူႈယၢမ်ႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ (Radio) AM 1476 KHz ၼၼ်ႉလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ လႆႈ 77 ပီ။

ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢိၼ်တႃႇသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ) လွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 10/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:25 မူင်း ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢိၼ်တႃႇသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ) လွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇ ဝၼ်းဢိၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း (မလဵင်း/ ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) ၽွင်းဢႃယုလႆႈ 77 ပီ ဝႃႇသႃ 5 ဝႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်မလဵင်း တီႈတပ်းသေ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း  လွႆၵေႃႇဝၼ်းၼႆႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လၢႆၾၢႆႇ တေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တေဝႆႉလၢႆဝၼ်း တေပူၼ်ႉဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈလူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မေႊ 21 ဝၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတုမ်ႉၺႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်သေ ၶပ်ႉၶိုင်ၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸရေးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းၼမ် ပဵၼ်ၽူႈ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး ၵဵင်းမႆႇ AM 1476 KHz တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 1997 တေႃႇထိုင် 2004 ။ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈပွႆႇသဵင်ၼၼ်ႉ တေမႃးဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ/ ႁေႃးၼႄ လွင်ႈထမ်ႇမသွၼ်ၸႂ်၊ ဢပုမ်ႇ၊ လင်ႇၵႃႇတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃသိုဝ်ႇတႆး (ASP) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုင်းၸရေးၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တေမႃးႁူမ်ႈ ဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်ၾၢႆႇတႆး မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 1997 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ပီ 2001 လႆႈလိုဝ်ႈၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈ ဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ပီ 2004 ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ် ၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်းၼၢင်းၶျူးသီ ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼင်ႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢတ်းသဵင်သေ သူင်ႇတီႈႁူင်း ပွႆႇသဵင် AM 1476 ၼၼ်ႉပိုတ်ႇပၼ် တေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9:30 – 10:00 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၵူႈၶမ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်တႃႇသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ)

လၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး ၵဵင်းမႆႇ AM 1476 KHz ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1996 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈတၢင်ႇယွၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးသေ ၸင်ႇတေလႆႈၶႂၢင်ႉမီးသုၼ်ႇပွႆႇသဵင်တႆး မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

“မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်လုင်းသူၺ်ႇလ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသမ်ႉ ပဵၼ် ႁဝ်း။ တႃႇတေ လႆႈမႃး လၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် AM 1476 ၼႆႉ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢင်ႇလိၵ်ႈၸူး တီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈထႆး ထိုင်မႃးပီ 1996 ၼၼ်ႉ လိၵ်ႈၸင်ႇလူင်းမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ၸင်ႇမီးမႃးလၢႆးၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တေမီးၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်ယူႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း လုင်းၸရေးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ မႃးႁူမ်ႈပွႆႇသဵင်ၸွမ်း။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် လၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင်ၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီပၢႆယဝ်ႉ”- ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ပိုတ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈ ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး လၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် AM 1476 KHz တီႈၵႅပ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢိၼ်ႇတႃႇသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း။  

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢိၼ်တႃႇသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ) –

ၸိုဝ်ႈ – ၸၢႆးဢွင်ႇပႃႉ

ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ – ၸရေးလၢဝ်းမိူင်း (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ

ၸိုဝ်ႈသင်ၶ – ဢိၼ်တႃႇသႃႇရ

ဢႃယု – 77 ပီ

ဝၼ်း/လိူၼ်/ ပီၵိူတ်ႇ – 9/2/1947 (ဝၼ်းတိတ်ႉ)

ၸိုဝ်ႈပေႃႈ/ မႄႈ – လုင်းသေႃး + ပႃႈသၢင်

ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ – မီး 10 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉတီႈ 7 ။ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး။ ၵိူဝ်းယမ်ပုတ်ႉထ။

ၸႃတိ – ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မင်း၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တီႈယူႇယၢမ်းလဵဝ် – ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်း ယူႇဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ၊ ဢိူင်ႇလွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်သၢတ်ႇ (လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS)

ၼႃႈႁိူၼ်း – မီးမေး (3) ၼၢင်းၶၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇ မိူင်းထႆး။ ၼၢင်းမူႉ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ ၼၢင်းၶမ်းၼူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းဝၢႆ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ။

ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ – ႁဵၼ်းၸွမ်းဝတ်ႉ မေႃလိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိတ်းဢွတ်း။

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် – ယၢမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ပၢၼ်ပူဝ်ႇလၢႆးဢူ (ႁွင်ႉ) ပူဝ်ႇမွင်ႇဝႃႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ဢႃယုလႆႈ 10 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈယူႇၸွမ်း ပူဝ်ႇမွင်ႇဝႃႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၢႆးမႃး လႆႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းၶၼ် တီႈ ႁူၺ်ႈၼမ်ႉၶုၼ် မိူင်းထႆး လႆႈ 6 ပီသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸွမ်း ပူဝ်ႇလၢႆးဢူ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။

ၵၢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး – ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆးတင်း ၼၢင်းၶျူးသီ ဝထဵၼ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 12 ပီလႄႈ ႁဵတ်း ၵၢၼ် တူၺ်းပေႇတၢင်ႇၵႃလႃး မႄးၵျူဝ်ႇတႆႈတဵၼ်း ဢိၵ်ႇႁေႃးလိၵ်ႈလူင် ၵိုၵ်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၸရေး (ဢေႃႇတေႃႇ)။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2018 ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ပဵၼ်ပေႃႈဢွၵ်ႇလူင်သေ ၸဝ်ႈၶၼ ဢၢမ်း ၽိူဝ်းမႄႈၾႃႉလူင် ပဵၼ် (ဢုပၸေယ/ ဢုပၸႆး) ႁပ်ႉတုင်း/ ၶၢမ်ႇဢဝ် လႆႈၺၢပ်ႈၸၢင်းၼုင်ႈလိူင် တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၾႃႉ၊ ဢိူင်ႇလွႆၵေႃႇဝၼ်းသေ လႆႈႁေႃးတြႃးသင်ႇသွၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈထမ်ႇမတြႃး တင်း ၼမ် ၽွင်းယူႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသႃသၼႃ ႁူမ်ႈလႆႈ 5 ဝႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း