Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွႆၵေႃႇဝၼ်း

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ တပ်ႉလႅၼ်ၼႃႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း တင်းသၢမ်ၾၢႆႇတူၵ်းလူင်းထွၼ်

ပိုၼ်ႉတီႈတပ်ႉယၢမ်းလႅၼ်ၼႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 (ၵဵင်းတုင်) လွႆၵေႃႇဝၼ်း RCSS/SSA ဢၼ်သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းဝႃႉUWSA ၽိုတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းသၢမ်ၽၢႆႇတူၵ်းလူင်း ထွႆထွၼ်ၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼိမ်ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တပ်ႉၵွင်၊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၵူႈႁူးလႄႈ တႆးပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁဵင် တူၵ်းၵိၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်ႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တင်ႈတႄႇၽွင်းႁူဝ်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 10 ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးသၢပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ။...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသုတ်ႉဢိူမ်ႈ ၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS ထုင်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း

တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆတပ်ႉၵွင် သုတ်ႉဢိူမ်ႈၸူး တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 လွႆၵေႃႇ ဝၼ်း၊ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉထွၼ် တပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ  ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶလယ 212 ၊ ၶမယ 334...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်တပ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး တပ်ႉ႞

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ တေႃႇၼႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်း RCSS /SSA တၢင်းပွတ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆလႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶလယ 221 ၊ ၶမယ 334 ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပွတ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း မႆႈၸႂ်  ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်း 800 ပၢႆ ထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈပၵ်းပႂ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တွၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img