Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသုတ်ႉဢိူမ်ႈ ၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS ထုင်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း

Must read

တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆတပ်ႉၵွင် သုတ်ႉဢိူမ်ႈၸူး တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 လွႆၵေႃႇ ဝၼ်း၊ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉထွၼ် တပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ  ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Jordi Calvet- ႁၢင်ႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶလယ 212 ၊ ၶမယ 334 ၊ ၶမယ 571 ၊ ၶလယ 49 ၊ ၶမယ 527 လႄႈ ၶမယ 519 ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး တေႃႇၼႃႈတင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ  ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႆႇထွႆထွၼ်၊ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထွၼ်တပ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉလွႆလမ် တပ်ႉလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆၼိုင်ႈ(ၵဵင်းတုင်) လွႆၵေႃႇဝၼ်း ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉ ဢိူမ်ႈၸမ်ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉယူႇ၊ ၶဝ်ၵေႃႈပႆႇထွၼ်၊ လႆႈဝႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမိပ်ႇဢီး ႁႂ်ႈတပ်ႉလႅၼ်ၼႃႈ RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပၼ်၊ ပွႆႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်း မိၼ်လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမႃး ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လမ်ထိူၼ်ႇ  မႃးၸူးတပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈငႃၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ” – ၽူႈယူႇၼႃႇသိုၵ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈသေ ၸုမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယင်းမီးတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဝႆႉ။ ၽူႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းတင်း RCSS/SSA မီးလွင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၽွင်ႈယဝ်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်သိုၵ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႄႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2011 ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ။

RCSS/SSA သမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 15 ဝၼ်း သေတႃႉ တႄႇ ဝၼ်းတီႈ 31/12/2015 ထိုင် 3/6/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်းသေ သွင် ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 87 ပွၵ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း