Saturday, June 15, 2024

ပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်း ထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းယႆ

Must read

ပလိၵ်ႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႂ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ  ထဵတ်ႈထၢမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ။

ၶုၼ်လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယႆလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ (ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယႆ-ၵေးသီး) ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“  ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ   ။ ပေႃးပိူၼ်ႈတၢင်ႇဢွႆႈ တၢင်ႇၵူၺ်ႈမႃးၶၢႆ ၶဝ်တေထၢမ်ဝႃႈလုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယွၼ်းတူၺ်းဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉ ႁေႃႈၵႃး ၊ ယွၼ်းတူၺ်းပႃးဝႂ်လူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။ ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသေဢိတ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းယၢမ်ႈႁၼ်ၵၼ်တႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ယွၼ်းငိုၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၽိတ်းတႄႉတႄႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လုမ်းတြႃး ပူင်ဝၢင်းတူတ်ႈတၢမ်ႇ   ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ် ၵဵပ်းငိုၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈတၢင်းပၵ်းပိူင်ၶႃႈ ။ ၶႃႈၶဝ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇတွပ်ႇမႃးၶိုၼ်းဝႃႈႁိုဝ်လႄႈ ၶႃႈဢၢၼ်းတေသိုပ်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းထႅင်ႈယူႇ ”- ၶုၼ်လိူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူး ပလိၵ်ႈမိူင်းယႆ ယူႇသေတႃႉ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။  ၵူၼ်းမိူင်းယႆတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢုၵ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ။

“ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ။ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ် ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈလီလီလႄႈ ၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ယူႇလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ်ယိင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး သိၵ်ႈၶႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ ” – မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မေႊ ၵေႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး တီႈ ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ တေႃႇထိုင် သွင်မိုၼ်ႇပျႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း