Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယၢင်းလႅင်

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်းတိုၵ်းမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 9 တီႈ 

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 11.11 ဢၼ်တႄႇပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ၼႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 9 တီႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ Mobye People Defense Force ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

KNDF ပၼ်ၾၢင်ႉ ယႃႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင်

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်း သဵꧣ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတႆး - မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် 28/7/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF မၢႆ 2 ( Karenni Nationalities Defense Force -B-02)...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် IEC သေၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸူဝ်ႈၵၢင်မိူင်းယၢင်းလႅင် IEC (Interim Executive Council of Karenni State – IEC ) သေတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပွင်ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် မိူင်းယၢင်းလႅင် IEC ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 8 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9.11.2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ 8 မူင်း 9 မူင်း ၼၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 40 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2022 သိုၵ်း KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဝၼ်းၸၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်ူမၢၼ်ႈ တၢႆ 40 ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ။  တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် KNDF ၊ ၸုမ်း...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းပၢႆး မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႈၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၼမ် သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းပၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းတႄႉ မီးဢမ်ႇမီးပႆႇလႆႈႁူႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉပႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသွၼ်ႈယူႇတီႈဢၼ်လွတ်ႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ယႃႇပေၽူမ်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးယႃႉႁိူၼ်း သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇပႃးၸွမ်း။  ပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မူင်ႇပျႃႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ တေႃးဢူးၶူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၊ ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမူင်ႇပျႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၊ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4...

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၸွႆႈပူတ်းမၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၽဵဝ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၾင်ဝႆႉၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၾရူးသူဝ်း လွႆၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။  တီႈၼႃႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ KNDF တပ်ႉၵွင် 2 ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/3/2022 ၼၼ်ႉဝႃႈ -“ထိုင်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလွတ်ႈၽေးလွင်ႈယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း KNDF  လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶူၼ်ႉႁႃ မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းပၢင်လွင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီး 3 ႁဵင်ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ တင်းၼမ်။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်းယိုဝ်း  သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယိုဝ်းပႃးႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းသီႇသႅင် 5 ႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးထိုင်ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင်ပၢႆ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  လၢႆၸိူဝ်ႉ လၢႆပိူင် ၸဵမ်ၵၢၼ်ၵိၼ်ၵၢၼ်ယူႇ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈပၢႆး ၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 1,000 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝတ်ႉၼွင်တယႃး (နောင်တရား) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1000 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉလိၼ် တပ်ႉလူမ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇ တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းယၢင်းလႅင် ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးထိုင်မိူင်းတႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ထိုင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉလႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်းလႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 9/1/2022 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးလႄႇႁႃၶၢတ်ႈႁွင်ႈသဝ်းတီႈယူႇ ၊ ၸဝ်ႈႁွင်ႈၸဝ်ႈႁေႃ ယွၼ်းၵႃႈၶၼ်သုင်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ၼႂ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁႃၶၢတ်ႈႁိူၼ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ ၵႃႈၶတ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလၢတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဢေႃႈ။ တၢင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ပၢင်းတလ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ တၵ်ႉမႃးလၢတ်ႈမႃးတႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢေႃႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img