Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းပၢင်လွင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီး 3 ႁဵင်ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ တင်းၼမ်။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်းယိုဝ်း  သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယိုဝ်းပႃးႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး၊ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ၊ ၵူၼ်းႁူႉ ၸၵ်းၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ  ။ မၢင် ႁိူၼ်း သွၼ်ႈယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် 4-5 ၵေႃႉ၊ မၢင်ႁိူၼ်းမီး 14-15 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းတီႈသုတ်း တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ပဵၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း – ၶူဝ်းဢုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈပၢင်လွင်းၼႆႉ ၵတ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မႃးၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၵေႃႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႃးမႃးၸွမ်းသေတႃႉ  ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼမႃးလူႇယူႇၵေႃႈ ပႆႇၵုမ်ႇၶႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်။   မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်၊ မႄႈမၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈပႃး။  

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသေဢၼ်မႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ တီႈၼႆႈၼႆႉ မီး 3-4 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်မႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၵၢင်တၢင်း ၽွင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈမီး။   ဢၼ်မၢၼ်းယႂ်ႇ ၸမ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။   

ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းပွတ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃ၊ ဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း