Tuesday, November 29, 2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 8 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 9.11.2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ 8 မူင်း 9 မူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈလဢီႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းဢိူမ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းသီႇၵေႃႉ ပႃးထဝ်ႈယိင်း ဢႃႇယု 81 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ လိၼ်မိူင်းပေႃးသၼ်ႇ လူင်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ၶဝ်တႄႇယိုဝ်းမွၵ်ႈ ပႅတ်ႇမွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႈယိုဝ်းၶႃႈ။ မၢၵ်ႇလူင် တႄႉ မွၵ်ႈႁူၵ်းလုၵ်ႈ ၸဵတ်းလုၵ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ ႁိူၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးလူႉၵွႆ ယူႇလၢႆလင်၊ ၵူၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ဢေႃႈ-”  ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သေ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ (1) ပႃႈမူႇထၢၼ်ႉ ဢႃယု 81 ပီ ၊ (2) ပႃႈမူႇမႃးတ ဢႃယု 44 ပီ၊ (3) လုင်းၵၢႆႇ ဢႃယု 56 ပီ လႄႈ (4) လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 8 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။

“လုင်းၵၢႆႇၼႆႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႈ ႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉဢေႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဵပ်းႁႅင်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ” – ၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်ႈလဢီႉ ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် တိတ်းဢိူမ်ႇတင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၼႃႈတၢင်းတူၵ်း မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၼႆႉမီးၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်လၢႆလၢႆၸုမ်း၊ ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းယၢင်းလႅင်။ ၶဝ်ၵေႃႈသင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶုတ်းလုၵ်းထႅင်ႉ လုၵ်းပဵမ်ႇ တႃႇပၢႆႈၽေးငၢႆႈ သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈၾၢင်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႇ ယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၶႅၼ်း ၺႃးထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း