Saturday, December 2, 2023

ငူးလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးငူးသၵ်းၶိူဝ်းယႂ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တၢႆ

Must read

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးငူးသၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ ႁႃယႃႈယႃဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းလႄႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။  

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ဢူးလေႃးသူၺ်ႇ ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးငူးသၵ်းၽွင်းလူင်းၼႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၊  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ။  

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ငူးၶဵဝ် ဢၼ်သၵ်း ဢူးလေႃးသူၺ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉဢူးလေႃးသူၺ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ငူးသၵ်းသႂ်ႇ တီႈမိုဝ်း ၾၢႆႇသၢႆႉ မၼ်းၸၢႆး။  ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃးၸွမ်းၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈလမ်းတီႉငူး ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႅတ်ႈလုမ်းလႃးမၼ်း ၊ တင်းငူးတင်းၵူတ်းဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၵွင်ႉငူးၼၼ်ႉႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ။ မၼ်းပေႃးႁၢၵ်ႈဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ ယဵဝ်ႈဢွၵ်ႇလိူတ်ႈၶႃႈၼေႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ငူးဢၼ်သၵ်း ဢူးလေႃးသူၺ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ငူးသီၶဵဝ်၊ ႁၢင်ငူးၶႂ်ႈလႅင်ဝႆႉ ပဵၼ်ငူးဢၼ်မီးၵွင်ႉႁႅင်း ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၸၢႆးလၢတ်ႈ။

ဢူးလေႃးသူၺ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ယွၼ်ႉလႆႈထႅမ်လိူတ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁဵၵ်ႇ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးငူးသၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸွႆႈ ဢမ်ႇ တၼ်းၶိုတ်းလႄႈ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ။   

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 2 ၽူႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးငူးသၵ်း  လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ပဵၼ်လႆႈ ဢွင်ႈတီႈႁွႆး ငူးသၵ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇပေ ဢဝ်ၼမ်ႉၶႅင်ပူၵ်ႉသႂ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေဢဝ်ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉဝႆႉ ၼႅၼ်ႈၼႃ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လိူတ်ႈႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆထိုင်တီႈႁွႆးသၵ်းၼၼ်ႉ လႄႈ လိူတ်ႈတေၵၢမ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ သင်ပဵၼ်တီႈၶႃ တီႈမိုဝ်းၼႆ တေၸၢင်ႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ – လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၵူႈပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ငူးတေၵႆႉသၵ်းၼမ် ၽွင်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၽွင်းႁဵတ်းသူၼ် ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ – လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၵေႃႈ ငူးသၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းၼမ် ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း