Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် IEC သေၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸူဝ်ႈၵၢင်မိူင်းယၢင်းလႅင် IEC (Interim Executive Council of Karenni State – IEC ) သေတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပွင်ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် IEC (Interim Executive Council of Karenni State – IEC ) သေၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

ၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် မိူင်းယၢင်းလႅင် IEC ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉသေ တေတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း မိူင်း ၵႂႃႇႁင်းၶေႃ။ တေဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ၸီႉသင်ႇ၊ တေဢဝ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇၵိူဝ်းၵုမ် ၸႄႈမိူင်း ယၢင်းလႅင် KSCC သေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ပဵၼ်ပၵ်းပဵၼ်ပိူင်ၵႂႃႇ၊ တေဢိင်ၼိူဝ်လၢႆး လၵ်းသင်ႉၵၢၼ်မိူင်းသၢမ်ဢၼ်သေ ၽွင်းငမ်းႁႂ်ႈၸႄႊမိူင်းမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၵႂႃႇ – ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇသေ ၸုမ်းၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁင်းၶေႃသေ ၶိုင်ပွင်ၽွင်းငမ်းၵႂႃႇႁင်းၶေႃ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဝဵင်းလွႆၶေႃဝဵင်းလဵဝ်ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇၸၢင်ႈပၵ်းသဝ်း ပႆႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တိုၵ်းတေႃးပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆႉ ယင်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တပ်ႉပလိၵ်ႈ သေ ဢဵၼ်ႁႅင်းပလိၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးမွၵ်ႈ 300၊ တပ်ႉပလိၵ်ႈမီးဝႆႉ 9 ဢၼ် ၶုၼ်းပီႇထူး ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် ၵူၼ်းမိူင်ယၢင်းလႅင် IEC ၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ 6 ၵေႃႉ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၶူႇဢူးရႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNPP ။

KSCC တႄႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2021။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် IEC ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸုမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ တီႈမိူင်းၶျၢင်း မိူင်းယၢင်း ၵေႃႈ ၶိုင်ပွင်ဝႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁင်းၶေႃၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းဢၼ်မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇမိူင်ယၢင်းလႅင် ဢၼ်လႆႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ IEC ၸင်ႇတေၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ IEC ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် AA- TNLA- MNDAA
ဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈမိူင်းလႃးသေ ဢမ်ႇဢွင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယၢင်းလႅင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ ၵိုင်ႇမႅၼ်ႈတၢင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ငဝ်းလၢႆးလီငၢမ်းလႄႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ၊ ၽွမ်ႉတႃႇၸွႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း