Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ႁူၺ်းႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

Must read

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း 2-3 ၵေႃႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢႃယု 78 ပီ ဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉယူႇၼၼ်ႉသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းသႂ်ႇႁႅင်းၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းထုတ်ႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပေႉလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇ ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး ၶဝ်ၵႂႃႇထူပ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊ ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၵၼ်းၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈမၼ်းၼၢင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၊ ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၸူႉၵျီႇတႄႉဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈမၢတ်ႈမၢႆသင်မႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း သၽႃႇဝႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းတၢၼ်ႇလျိၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူးဢူၵ်ႉတမသႃႇရ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၽွင်ႈသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းၼႃႈလူင်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ပဵၼ်ဢူးတိၼ်ႇဢူးၼၼ်ႉသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလၢတ်ႈပၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸွႆႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းတႄႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ – ယူႇတီႈႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၸိူင်ႉၼႆတႄႉ လႅပ်ႈတေၶဝ်ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ ၶဝ်တူၵ်းသုမ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၼၢင်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ 2021 ဝၼ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းလူၺ်ႈၶေႃႈႁႃဢမု 19 ဢၼ်၊ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ 33 ပီ။ ၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈႁင်းၶေႃ ၼႂ်းဝၢင်းၶွၵ်ႈလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း