Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2024  ဢူးၽူင်း (ဦးဘုန်း) ဢႃယု 46 ပီလႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်း ဢႃယု 41 ပီ ၽွင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း...

ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်

သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိင်းတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸၢင်ႉ - ဝၢၼ်ႈပၢင် ၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လႆႈတႅပ်းၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 20 ပၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပုမ်ႇ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်သဝ်းဝၢၼ်ႈဝႃးလီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2023 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈပၢင်သဝ်းသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတူၺ်းႁိူၼ်း တူၺ်းသူၼ်။မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶႃၶႂႃလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းသမ်ႉပေႃးလၢႆးလဵၼ်း- ဝႃႈၼႆ။ “မၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလူင်ပႅၼ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ။ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵူၼ်းပႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶႃမၼ်းၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ...

ၵူၼ်းၸၢႆး  2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယၢဝ်း ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်း!  ၵူၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းယွၼ်ႈ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၼႆႉ မႃးမီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈပီပၢႆ၊ ၽွင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ သမ်ႉလႆႈ ၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႁိူၼ်းမႃး ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းဝႆႉ။ တေၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မိူဝ်ႈပီ 2021  တေႃႇယၢမ်း လဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယင်းတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼႂ်းတူဝ်မၼ်းဝႆႉ၊ တေၵႂႃႇယူတ်းယႃဢဝ်ဢွၵ်ႇတီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ...

ၵူၼ်းမႄးတၢင်းတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ လူႉတၢႆ

ၵူၼ်းမေးတၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း လူႉတၢႆ  ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးၼၢႆႇ ဢႃယု 16 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိူဝ်ႇတၢင်း ၵူၼ်းမႄးတၢင်း ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းဢူၺ်း ၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတေၵႂႃႇသူၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸၢႆးၺႃႇလိင်ႇ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းလႅၼ် ၼႃး ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းထိူၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/7/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၸိုင်း ဢႃယု 30 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇလႅင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပုင်ႇၽၢၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇ ဢႃယု 30 ပီ လႄႈ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း ဢႃယု 24 ပီ ပႃးတင်းမႃဢွၼ်ႇၶႃသေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း။ မႃဢွၼ်ႇၶႃယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ၶႃႁၢၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၵႅၼ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်  ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းထဵင်ၶဝ် မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၊ လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဢၢႆႈၼႄး/ မၢႆးဢၢႆႈၼႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ပေႃႈမႄႈမၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႂ်းၵႄးပၢင်ႇၵေႇတု...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 50 ပၢႆ လူႉတၢႆ ၸမ် 20 ယဝ်ႉ။ ၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ/ မႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ပီၵၢႆၶႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3...

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵူႈဝၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞။ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈ လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 5 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉ 1 လူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈၵေးသီး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 15 ပီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၢၼ်းၵႂႃႇၸူးပေႃႈမႄႈမၼ်းတီႈႁႆႈသေ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵေးသီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးပၢၼ်းသႅင် ဢႃယု 15 ပီ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဝီး ပႃႈသွင်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img