Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 3

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် 2 ပွၵ်ႈ လူႉတၢႆ  2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၼႆႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ ထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းၶႃပႅတ်ႈၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼႂ်းဝဵင်း ႁိုင်ႁိမ်းလိူၼ် လိုၼ်းသုတ်း ထိုင်တီႈလႆႈ တႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ ဢႃယု 56 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပူင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ  ပူၼ်ႉမႃး ၊ ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃလူင်သေယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၶႃၶႂႃၼဝ်ႈပႅတ်ႈလႄႈထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ   ။ မေႃယႃ...

သင်ၶၸဝ်ႈ  3 တူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇပၢင်လူႇတၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း 3 ၸဝ်ႈ။ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတမေႃႉ ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလွႆၶလေး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းမု ၵႂႃႇႁႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုတၢႆၽွင်းသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်းမု ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁႆႈ၊  ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လုတၢႆၽွင်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ။ ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုင်းသၢင်ႇၵျၢၼ်ႇ ဢႃယု 50 ယူႇမိူင်းမု ။ ဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇႁႆႈ   ဢၼ်မီးတီႈ သၼ်လွႆ ၾၢႆႇတူၵ်းမိူင်းမု (တၢင်းၵႂႃႇလွႆႁၢင်း  ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼႆႉၼၼ်ႉ)သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ။ ဝၢႆးလင်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵေႃႈ တၢင်ႇလူတ်ႉၵႃးၸုမ်းၼုမ်ႇၸၢမ်ႁွမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img