Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ ထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းၶႃပႅတ်ႈၶွၼ်ၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼႂ်းဝဵင်း ႁိုင်ႁိမ်းလိူၼ် လိုၼ်းသုတ်း ထိုင်တီႈလႆႈ တႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ။

Photo CJ- ႁၢင်ႈလုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပူင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈထုၵ်ႇတတ်းပႅတ်ႈၶႃ

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ ဢႃယု 56 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပူင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ  ပူၼ်ႉမႃး ၊ ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃလူင်သေယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၶႃၶႂႃၼဝ်ႈပႅတ်ႈလႄႈထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ   ။

- Subscription -

မေႃယႃ လူၺ်းဢူင်ႇမႃႇ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ တႄႇဢဝ်တီႈႁူဝ်ၶဝ်ႇ မၼ်းလူင်းၵႂႃႇဢေႃႈ။ လႆႈၵႂႃႇတႅပ်ႈတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ တႅပ်းယဝ်ႉလီငၢမ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁပ်ႉမႃးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉဝႆႉၶႃႈ။ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ၶႅမ်ႈလႅပ်ႈယူႇလီ ယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2021 ၼၼ်ႉ  ၵႂႃႇ ၵဵပ်းႁွႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး – မိူင်းငေႃႉ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်မႃးယူတ်းယႃတီႈႁွင်ႈယႃ(ဆေးခန်း) တီႈဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ်  ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တႃႇတေဢဝ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ယူႇဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ ႁူးသူၼ် ႁိုင် 20 ဝၼ်း   ။   ယူႇတီႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်း ၸင်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတ လေး) ၵမ်းလဵဝ်  ။

“လိူၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ သူင်ႇၸူး ႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉသိုပ်ႇသူင်ႇၸူးဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶႃႈ။ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃမၼ်း ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁွႆးၸဵပ်းတီႈၶႃမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ လႆႈတႅပ်းၶႃႈ ဢေႃႈ”-  မေႃယႃ လူၺ်းဢူင်ႇမႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 တီႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၸမ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ၽွင်းၼၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵတ်း   ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး  ။

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၸေးသီ၊ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထိုင်တီႈ  ပေႃးလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃမိုဝ်း  ၵေႃႈမီးမႃးလႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်းသႂ်ႇ   ၶႃပွမ်/ မိုဝ်းပွမ် ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ။ ၵွပ်ႈၼႆ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် မီးၸႂ်ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈလွင်ႈၼႆႉၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈမေႃယႃ လူၺ်းဢူင်ႇမႃႇ ၸုမ်း ၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢႆၾူၼ်း 09 96355 0001 လႆႈယူႇ  ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း