Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပုင်ႇၽၢၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

Photo CJ-ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃ ၶႄႈႁႃၽိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 18/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇ ဢႃယု 30 ပီ လႄႈ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း ဢႃယု 24 ပီ ပႃးတင်းမႃဢွၼ်ႇၶႃသေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း။ မႃဢွၼ်ႇၶႃယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ။ မႃဢွၼ်ႇတႄႉ တၢႆထင်တီႈ။

- Subscription -

“ၶႃၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းတၢင်းလွႆၸဝ်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ မႃတႄႉတၢႆထင်တီႈ။ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈဢူၵ်း။ လႆႈသူင်ႇ ႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်သိုပ်ႇသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉတီႈႁူဝ်ၶဝ်ႇမၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းလႄႈ ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ  ” ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၸၢႆးဢွင်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်း 4 ၵေႃႉ။ မၼ်းၸၢႆးႁႃၶႄႈႁႃၽိုၼ်းသေ လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈႁႃလႆႈၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းႁိူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်းၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃတူဝ်- ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ လၢတ်ႈ။

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ်။မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၼမ်။  ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ တီႈၼၼ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ RCSS လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2021။

ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵၢင်ဝႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းတိုၵ်ႉပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၽဵဝ်ႈပၼ်သေၵမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉတုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း