Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လႆႈတႅပ်းၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 20 ပၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပုမ်ႇ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်သဝ်းဝၢၼ်ႈဝႃးလီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2023 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈပၢင်သဝ်းသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတူၺ်းႁိူၼ်း တူၺ်းသူၼ်။မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶႃၶႂႃလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းသမ်ႉပေႃးလၢႆးလဵၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလူင်ပႅၼ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ။ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵူၼ်းပႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶႃမၼ်းၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ တေလႆႈတတ်းပႅတ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ၶၢတ်ႇမူတ်းၼႆၶႃႈလူး။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵေႃႈၽူင်းသႂ်ႇတူဝ်မၼ်းပေႃးလၢႆးၵႂႃႇမူတ်းဢေႃႈ ” – ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢႆးၼႆႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်ၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃမႆႉသၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၸလူင်ႈၸၢၼ်း၊ ၸလူင်ႈႁွင်ႇ၊ လူင်ပႅၼ်ႈ၊ ပၢင်ပုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈၾၢႆႇၼိုင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉလႄႈ မီးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆး သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶုၼ်ႇပူၺ်ႇႁုင်း ၾၢႆႇ PNDF KK တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉဝႃႈ ပႆႇထုၵ်ႇလီပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးယူႇတၢင်း ၾၢႆၶုၼ် ပၢင်လွင်း ။ ၶဝ်ထိုင်တီႈလႂ် တူင်ႉၼိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈၶဝ်ၾင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႆႇၽူမ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းၵေႃႈလီယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၾၢင်ႉတူဝ်ဝႆႉႁင်းၵူၺ်းၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ။ ပေႃးလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ဢမ်ႇလီ။ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်သွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ။ ၵူတ်ႇထတ်းပိတ်ႉပေႃႉသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 18 ၵေႃႉလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ 3 ပႃး။ ပဵၼ်ဢၼ်ယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင် ဢၼ်ၼိုင်ႈၽူႈပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း