Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆး  2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယၢဝ်း ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -
ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ မဵတ်းပႃ ၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁေလူင်းၵႂႃႇၼႆ တေမီးၼမ်ႉသိမ်ႇ ဢၼ်ၵႆတင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ သွင်သၢမ်လၵ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၸၢႆးလိူၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၸဵပ်းၼမ် မၼ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းၵွႆး ၊ ၵူၺ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉတႄႉ ႁွႆးၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ ၸွမ်းမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈမၼ်း ၶႃလူင်မၼ်း ၊ မိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမၢတ်ႇတိူဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇ မၢၵ်ႇတႃမၼ်းပေႃးမိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈဢေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ယွၼ်ႉၵွင်ႉယၢမ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးလိူၼ် ဢႃယု 28 ပီ လႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈလမ် ဢႃယု 19 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မၢၵ်ႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၼႃႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇႁူႉၽႂ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶူင်းသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယူႇ မဝ်မၢင်ၼႃႇၽႅဝ်။တီႈဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႃႇ သင်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၸၢင်ႈမီး။ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမဝ်မၢင်။ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းလႂ် ႁၢမ်ႈဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇ ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်တၢင်း။ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ယႃႇမႃးၾင်မၢၵ်ႇၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵွႆးလႄႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ယူႇပွၵ်ႉ 2 တၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇၶုၼ်းမၼ်းတီႈလႅၼ်သူၼ် ၶုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ၊ ၵေႃႉယႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလႄႈဢူၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉလဵၵ်ႉတႄႉတိူဝ်ႉႁိမ်းဢႅဝ် ဢမ်ႇပေႃးမၢတ်ႇႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း