Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ- ၼမ်ႉပွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆႁူးလၢႆတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶမ်ႈဝႃး ၶဝ်ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉမႃးမီးတၢင်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 20

တႄႇဢဝ် သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၶဝ် တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 11.11 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းပၢႆး ၊ ၾၢႆၶုၼ် လႄႈ လွႆၶေႃၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၼႆယဝ်ႉ။ Karen Human Rights Group...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇဢိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢိုတ်းဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆလႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယူႇၼိူဝ်လွႆသူးတွင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၸူး လွႆတေးမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း Denko ၼွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇႁိူၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇ လႄႈ လႆႈၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢႆႉႁၢၼ်ႉသႅင်ႇၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ၵူဝ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇ ” -ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၾၢႆၶုၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈထႅင်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶၢင် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 241...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ႁိူၼ်းယေးၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 100  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်  တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်လူင်/ ဢွၼ်ႇ  ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇ 2 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၼႂ်း ၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး 23/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ လူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသုၶ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈသႅၼ်ဝီ ယူႇယူႇၵေႃႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လၢႆၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပဵၼ်လၢႆၵမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9-10 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 16 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ လွႆၼမ်ႉႁူး ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ  ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း  မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img