Thursday, March 23, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶၢင် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 241 လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈ။  တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁွင်ႈသဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶၢင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇၶၢင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶလယ 241 ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁွင်ႈသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈၼႂ်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ် ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၵျွင်း ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼႆႉ ၊ တေမီးဢႃယုမွၵ်ႈ 19 ပီ- 20 ပီပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶၢင် ပွၵ်ႉ 5 ၼႆႉ  ပိုတ်ႇဝႆႉပႃး ၸၼ်ႉၸွမ် College ၶၢင်။  တီႈၼၼ်ႈ တေမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း   တၢင်းမိူင်းၶၢင်၊ မျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ ပီ 2 တင်း ပီ 3 ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၊ ယူႇမွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉ ယိုဝ်း 1 လုၵ်ႈ။ တင်းမူတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈ။  

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈလူင် ႁႅင်းတႄႉ ႁႅင်းဝႃႈ  ႁိူၼ်းဝႃႇ လိၼ်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးသၼ်ႇၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႃႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇၶၢင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 241 ၼႆႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈပွၵ်ႉ 1 ၊   ၶႅၼ်ႈဝႆႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵၼ် တင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 5   ။ ပွၵ်ႉ 5 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႉယႂ်ႇ ၵူၼ်းၵေႃႈၵိုၼ်း။    မီးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ (2)၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈထႅင်ႈလၢႆ လင်လႄႈ ၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႇဢွင်ႇ (မာန်အောင်ကျေးရွာ) ထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“လႆႈႁူႉဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႇဢွင်ႇ (ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း) လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝႆႉ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ။ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်း မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉၶႃႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢႆႉလိူဝ်ၵဝ်ႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉ ၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇၶၢင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:30 မူင်း – 10:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း ၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်း(လၢၼ်ႇ) တူဝ်းၵဵၵ်ႉၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁဵၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း