Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုဝ်း

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2023 ယၢမ်းၸဝ်ႉ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႇယွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း ၺႃးမတ်ႉ 4 ၵေႃႉ လႄႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ...

UNICEF ယုပ်းၽၢၼ်ႈမွင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼမ်

ယူႊၼီႊသႅပ်ႉၾ်လၢတ်ႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆႊၸႃႊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇသဝ်း ႁိမ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း KIO/KIA  တီႈလၢႆႊၸႃႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလူတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ် ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ယူႊၼီႊသႅပ်ႉၾ် (UNICEF)ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ -...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼႃးၵွင်းမူး ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ  ၊ ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၢႆ၊ ယိုဝ်းပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼႆႉဢေႃႈ ။ တၢင်းၶဝ် ယူႇ ၼႆႉ...

သိုၵ်း MNDAA ယိုဝ်းမႅၼ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၽၵ်းတူႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းၶႄႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ မႃးတွႆႇၽၵ်းတူ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈႁိမ်းၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉ႞ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2023  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇတီႈႁိမ်း တွင်ႇလေးလူင်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵယၢၼ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်း(ဆောင်းဖွေးဆေးရုံ)တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးပိုင်ဢိင် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇသႂ်ႇမွၵ်ႈ 4 ၵမ်းၼႆႉဢေႃႈ။...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းပၢင်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ KIO တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/10/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ 40 မိၼိတ်ႉ KIO ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈၸႂ် မၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ KIO ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း လူႉတၢႆ 50 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။  သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းႁူပ်ႉၵၼ်တင်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း မဵဝ်ႉမ ပျီႇ တူႉၸိတ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၸၢႆးဢၢႆႈၽွႆႇ တီႈႁူဝ်မၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 18/3/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၶျူင်း ၼႆဢေႃႈ။ ဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 40 ပီ။  ႁိူၼ်းၶဝ်ယူႇႁိမ်းႁူင်းယႃ  တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ။ ႁိူၼ်းၶဝ်သမ်ႉယူႇၵႆပိူၼ်ႈ  သမ်ႉမီးၼႂ်းၸွၵ်ႉဢိတ်းဢိတ်းၶႃႈၼေႈ။ မွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး  မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ် တႆး လႄႈ ယၢင်းလႅင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လိုပ်ႈလမ်းသိုၵ်း TNLA ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ  ။ ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵွင်ႈၸမ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈပေလင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးသိူဝ် ယူႇပွၵ်ႉယူင်ႇၸၢၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ၸၢႆးၼေႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉမွၵ်ႇသႅင်သႂ် (ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း) ၊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶီႇၵႃးမႃးယိုဝ်းသေၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။ “ၽွင်းၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမွၵ်ႈ 3-4 ၵမ်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုဝ်းၵၼ်တီႈပၢင်ႇသၢႆး ယိုဝ်းတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇတၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ 8 ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ (ရွာသစ်ကလေး) တင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း (နမ့်ပါတက်) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၸုမ်းသိုၵ်း DKBA ပိုတ်းယိုဝ်းသၢႆသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 1/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းယၢင်း DKBA ပိုတ်းယိုဝ်းသၢႆသိုၵ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇမွင်ႇ  ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၵေႃႇၵရဵတ်ႇ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ယၢၼ်ႇၵုင်ႇၶိတ်ႉတိတ်ႉမီႊတီႊယႃႊဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵေႃႉ ႞ လႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း 3 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ။ ၸၼ်ႉ G1...

ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ KNDF ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်း တီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၻေႃးပူဝ်းသီႇ ဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ သေ ထိုင်ယၢမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img