Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇလၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆပႅၵ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆၵမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင် (ထောက်ပို့) ၶဝ်မႃး...

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းၽြႃးၵေႃႇရၶႃး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးၵေႃႇရၶႃးဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇၼႆႉ မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵျွင်းၵေႃႇရၶႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလီ  ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် သဵၼ်တူၵ်းႁိုၵ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 8  လွႆပဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၽွင်းလူင်းၵွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁိုၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလူင်းၵွင်းမႃးႁိုၵ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉထႅင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆးငႅၵ်းဝႄႈလႄႈ တင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵူၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိုၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းသုင်မီးမွၵ်ႈ 10...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈၽႃႇၺႃးၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 လူႉတၢႆ 2

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၽႃႇၺႃးၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း ႁိမ်းၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ဢေႊသျႃႊဝေႃႊ ၼႂ်းၵႄႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႃႇမႆႉလႄႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸႄႉဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးလမ်းၼိုင်ႈ မႃးၵိုတ်းတီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပုင်ႇၽၢၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇ ဢႃယု 30 ပီ လႄႈ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း ဢႃယု 24 ပီ ပႃးတင်းမႃဢွၼ်ႇၶႃသေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း။ မႃဢွၼ်ႇၶႃယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ...

ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇ 2 တူၼ်

ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ (ၼႃးတဵတ်ႇ) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းၸလွပ်ႈၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2 တူၼ် ၺႃးၽေးၾႆးမႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တူၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ တီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ်/ဝိႁၢၼ်သၢမ်သၼ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၼွၼ်း။...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး – သီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတင်း သီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 3

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် 2 ပွၵ်ႈ လူႉတၢႆ  2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၼႆႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ...

ရူတ်ႉၵႃးထေႃႈလႃႈၵျီႈတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ပိၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ထေႃႈလႃႈၵျီႈဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶီႇသေ ဢၢၼ်းသိုပ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ  မႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်း။ သိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းလူင်းႁိမ်းဝတ်ႉၼွင်လႅဝ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတၢႆထႅင်ႈ ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈ ရူတ်ႉထေႃႈလႃႈၵျီႈဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 15/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးၵွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ၵူၼ်းယဵပ်ႇမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၼင်ႇၵၼ်။ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပီယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း။ “ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်ၼႆႉ တင်းသွင်ၵေႃႉၶႃႈ။...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁႃၼေႃႇသေ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမွၵ်ႈ 12 လၵ်း  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း 2 ပေႃႈလုၵ်ႈ။ “ဝၼ်းတီႈ 15/8/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း သွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁႃၼေႃႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။ ပေႃႈမၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃႈလူင် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈ ႁူဝ်ၶဝ်ႇ ” ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း 2...

ၵူၼ်တႄႉ ၵူၼ်ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶီႈၵဝ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ - ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇသူႈႁၼ် ႁတ်းႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း၊ ပွႆႇဝႆႉ ဝူဝ်းယဵပ်ႇႁၢႆ ၵႂၢႆးယဵပ်ႇၼႅၼ်ႈ ယဝ်ႉပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် (Landmine) ၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပၼ်ပႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇၵေႃႈ  ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းသေလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်ႈ ဢဝ်ပီ 2011 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈၼမ်ႉသၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img