Monday, June 17, 2024

ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇ 2 တူၼ်

Must read

ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ (ၼႃးတဵတ်ႇ) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းၸလွပ်ႈၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2 တူၼ် ၺႃးၽေးၾႆးမႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တူၼ်။

Photo CJ- ၸဝ်ႈသၢင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႈမၢၵ်ႇၼွတ်ႈ ပၢင်လူင် ၺႃးၾႆးမႆႈၵိုၵ်းၸလွပ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် 16/3/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ တီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ်/ဝိႁၢၼ်သၢမ်သၼ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၼွၼ်း။ ၼႂ်းၸလွပ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မီး ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၼွၼ်း 30 တူၼ်၊ ၽွင်းၶဝ်ၸဝ်ႈတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးသမ်ႉလုၵ်ႉမႆႈ လႄႈ မၢင်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈပူၼ်ႉ မၢင်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပၢႆႈပူၼ်ႉ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸလွပ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်မႆႉပႅၼ်ႈ တႃးၼမ်ႉမဵၼ်ဝႆႉ။ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁိမ်းၽၵ်းတူၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးပုင်းၼမ်ႉမၼ်းဝႆႉ သွင်ပုင်း။ လွင်ႈၾႆးမႆႈတႄႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 2 ပႃးတႄႉ မႆႈၸွမ်းၼႂ်းၾႆး ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်လွတ်ႈ။ တႃႇပႃးၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈလွႆလႅမ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 2 တူၼ် ဢၼ်လွၼ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၾႆးၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီး ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ တင်း 12 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူင်ႈမၢၵ်ႇၼွတ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလူင်ပၢင်ႁူႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢႃယု တေမီး 14 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလူင်ပၢင်ႁူႈ။

ၵတ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလၢမ်းမႆႈပႃး ဝိႁၢရ်လူင်ၵွၼ်ႇၶႃႈ။ ဝိႁၢရ်လူင်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉသၢင်ႈယဝ်ႉမႂ်ႇၵူၺ်း တီႈဝတ်ႉသၢမ်သၼ်ၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆး မႆႈၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းၶွင်တင်းမူတ်းလူႉသုမ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉၶႃႈ”-  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၾႆးၵႆႉမႆႈ။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3  ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃ ယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလပ်း ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း ပၢႆႈၾႆးဢမ်ႇပူၼ်ႉလႄႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်း(လွႆ)ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၽိဝ် ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  3 လင် ၊ ႁိူၼ်းလူင်ၵူင်လဵဝ် ပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉလႄႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2 ၵေႃႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း