Monday, June 17, 2024

သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းတႆး ၵၢင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၼမ်

Must read

သႅင်ႇၶၢႆ ၶူဝ်းတႆး ဢၼ်မီး တႅဝ်းၼွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵႂႃႇ သုမ်းၸွမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။

Photo CJ/ ၵၢတ်ႇပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈၼႃႈမိူင်းၸမ်လႅင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတႆး၊ ၶူဝ်းတႆးပႃးၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႈ ၶၢၼ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉၸွမ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် တႃႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈၼႂ်း CCTV ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸွႆႈသင်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်။ ၾႆးၵေႃႈဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်ၶႃႈ။ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပိူၼ်ႈၺႃးလၵ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႈလႆႈၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶီႈလၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႈလိူင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁူႉ ႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ယူႇၵူၺ်း မီးပၢင်တေႃႇလွင်း 3 ပၢင်၊ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸုၼ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၵေႃႈၼမ်၊ ၶီႇလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈၼမ် – ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵေႃႈ ပေႃးၸွမ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇတႄႉ ၺႃးပူတ်းပႅတ်ႈ၊ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၵေႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်းၸွမ်းၸႂ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပလိၵ်ႈတီႉၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ” – ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/3/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ပွၵ်ႉ 3 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 23 ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းယႃႈသေ ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမႄႈ တၢႆယဝ်ႉၾင်ဝႆႉၼႂ်းသူၼ် ဝၢင်းႁိူၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း