Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၵုတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်းၵုတ်ႈ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မၢႆတပ်ႉ 148 တင်း တပ်ႉမ 88 ႁူမ်ႈၵၼ် ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:15 မူင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၽဵဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 12 လမ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်း ၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းၸုမ်း PDF...

PDF မိူင်းၵုတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယိုတ်းဝဵင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈယူႇလႄႈတႃႇၵိၼ်

ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း Red Wolves Of Mogok  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22/4/2022 ဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေမီး ပၢင်တိုၵ်း ယိုတ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶုတ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ၊ ႁႅၼ်းထူင်တၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈယႃႈယႃ ဝႆႉႁၢင်းၽႂ်မၼ်းဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ဝတ်းဝႂ် မၢႆၾၢင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ  ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵူၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်  တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ...

SSPP တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 16 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵုတ်ႇၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်း သူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် - မိူင်းၵုတ်ႈ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 10 ၵေႃႉ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉဝႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img