Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းပၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းလိမ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈ လူင် ၵႂႃႇၵူႈ ႁူး/ တၢင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ  ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/7/2022   ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ   ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈ၊ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းထမ်း ထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ လင်ၶႃးပွင်ႇၵွႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈသိုၵ်း...

PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉ ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိုဝ်ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ PDF ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းပၢႆးပဵၼ်   ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႃႇရီႇသူးပလၢႆး (ဝါရီဆူးပလိုင်းကျေးရွာ) ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ယူႇတီႈ PDF ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်လူင် တီႈမိူင်းပၢႆး တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ/မၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ဢွၼ်ႇ ၵူႈႁူး/ တၢင်း တီႈၼႂ်း ပွၵ်ႉၵုင်းၵၢတ်ႇ (စျေးကုန်းရပ်ကွက်) ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဝႆႉလႄႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 မိူဝ်ႈဝႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်ၵွင်းလွႆယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ Mobye Rescue Team တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉ ၶဝ်ဝႃႈ - သိုၵ်း PDF တႄႉၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵွင်းလွႆ ။...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းပၢႆး မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႈၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၼမ် သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းပၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းတႄႉ မီးဢမ်ႇမီးပႆႇလႆႈႁူႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉပႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသွၼ်ႈယူႇတီႈဢၼ်လွတ်ႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ယႃႇပေၽူမ်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇထႅင်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 22-25/2/2022 ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢူၺ်းလီ PDF  ၾၢႆၶုၼ် - မိူင်းပၢႆး  လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထႅင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ ။   ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး  မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ် တႆး လႄႈ ယၢင်းလႅင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၶမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ PDF  ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်း မိူင်းပၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း  ၸမ်မိုၼ်ႇ  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/2/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

PDF လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ  သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၼ် ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းလႄႈတိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်း မိူင်းပၢႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img