Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/7/2022   ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ   ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈ၊ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းထမ်း ထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ လင်ၶႃးပွင်ႇၵွႆ။

Photo Credit to MPRT-မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁူင်းထမ်း၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဝၼ်းတိႈ 18/7/2022

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈသိုၵ်း PDF  ယိုဝ်းၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ဢွၼ်ႇသႂ်ႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း ။  တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၾႆးမႆႈၵႂႃႇလင်ၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃးၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ လင်ၶႃးပွင်ႇ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸုမ်း Mobye Rescue Team ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းပၢႆး ပေႃးဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃး ယႃႇပေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႃးလႃး ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF မိူင်းပၢႆးၼႆႉ   ၶဵင်ႈၶႅင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼၢၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးဝႆႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း