Thursday, July 25, 2024

PDF လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ  သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၼ် ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းလႄႈတိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/1/2022

ၵူၼ်း မိူင်းပၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႉႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး တီႈပဵမ်ႉလႄႈ တီႈၶႃ မၼ်းၼၢင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလွႆၶေႃဝႆႉၶႃႈ။   ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၵႃး မႃးႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း သူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၺ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇမူၵ်းယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း